Animato logo

Povinné identifikační údaje na webu

Zpět na přehled článků
Povinné identifikační údaje na webu
zvyšují důvěryhodnost a chrání spotřebitele
 

Novela zákona, která ukládá majitelům podnikatelských webových stránek uvádět jisté identifikační údaje, je v platnosti už více než 3 roky. Většina firemních webů tyto nezbytné informace stále neuvádí. Hrozí jim přitom desetitisícové pokuty, v některých případech dokonce zákaz činnosti. 

 

Které údaje jsou povinné?

Každý podnikatel má zákonem stanovenou povinnost uvést následující identifikační údaje: jméno podnikatele/název společnosti, místo podnikání/sídlo firmy, identifikační číslo (IČ) a údaj o zápisu do rejstříku (živnostenského či obchodního), popř. jiné zákonné evidence.

Zákon se vztahuje také na zahraniční podnikatele, pokud u nás vykazují jistou podnikatelskou činnost. Zahraniční firmy či jejich organizační složky v ČR se tak řídí stejným pravidly jako firmy tuzemské.

Údaj týkající se zápisu do obchodního rejstříku musí obsahovat i spisovou značku. Zákon o identifikačních údajích na podnikatelských webech se týká rovněž cizojazyčných mutací, které jsou jejich součástí.

 

Jak to tedy má vypadat?
Příklad správně uvedených identifikačních údajů u právnické osoby:
 
Název firmy: Optimato s.r.o.
Sídlo: Palackého 307, Jaroměř 551 01
IČ: 27545571
(DIČ: CZ27545571)

Spisová značka - „oddíl a vložka“ vedená „u soudu“ v „město“: Firma je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25277.

Uvedení daňového identifikačního čísla (DIČ) je jak u fyzické, tak u právnické osoby nepovinné. Od 1. 8. 2008 se místo živnostenského listu vystavuje výpis z živnostenského rejstříku, který evidenční číslo neobsahuje. Z toho důvodu není potřeba jej uvádět.

Příklad správně uvedených identifikačních údajů u fyzické osoby:
 
Jméno: Jan Novák
Místo podnikání: Nerudova 345, Hradec Králové 500 03
IČ: 12345678
 
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od „datum“: Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. ledna 2011.
Evidenční číslo ŽL: 12345 - 66666666
Uvedení kompletních informací týkajících se identifikace podnikatelů především posiluje informovanost spotřebitelů a obchodních partnerů, čímž se je snaží chránit. Firemní prezentaci pak na druhou stranu zajišťuje jistou důvěryhodnost a serióznost

Kam tyto údaje umístit a jak by měly vypadat?

Umístění identifikačních údajů na firemních stránkách a jejich forma jsou veskrze libovolné. Jediným požadavkem je, aby byly pro návštěvníky webu snadno přístupné. Za přípustnou variantu lez uznat také oskenovaný papírový výpis ve formě obrázku nebo souboru pdf.

 

Co když některé z těchto údajů neuvedu?

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, vám v tomto případě hrozí pokuta až do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti po dobu až 1 roku.

 

Pokud si nejste jistí a potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.
Buďte v obraze! Novinky do emailu zdarma.
Aktuality
O nás
Již více než 19 let
se věnujeme tvorbě webů a e-shopů.
O váš úspěch na
internetu se dnes stará
přes 10 specialistů.
Animato je
česká firma
rodinného
charakteru.
Pro sebe i své klienty
se snažíme vytvářet
příjemné a inspirativní
prostředí, ve kterém se dobře tvoří.
Mezi hlavní hodnoty,
kterými se řídíme, patří
odbornost, vstřícnost a spolehlivost.

Optimato - internetový marketing
Mapa Optimata
telefon603 579 377
animato