Animato logo

Povinné údaje pro váš e-shop

Zpět na přehled článků
Provozování e-shopu stejně jako každé jiné podnikání musí splňovat legislativní nařízení platná v našem státě. Mít povědomí o povinných údajích se vám vyplatí z několika důvodů. Pokud je neuvedete, hrozí vám pokuta až 50.000 Kč a v horším případě i zákaz činnosti. Také si tím neděláte dobrou vizitku před svými zákazníky.

Důležité informace týkající se obchodních podmínek

Nový občanský zákoník ukládá subjektům obchodujícím “na dálku” před uzavřením smlouvy poskytnout spotřebitelům srozumitelným způsobem následující informace:

1. Identifikační údaje

Návštěvníci na vašem e-shopu musí najít potřebné údaje k ověření vaší společnosti. Patří mezi ně:
  • název firmy/jméno a příjmení dodavatele
  • IČO (DIČ je volitelné)
  • sídlo právnické osoby/bydliště fyzické osoby
  • údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné  obdobné evidenci) + spisová značka
  • kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail)

2. Název a hlavní charakteristika zboží a služeb

Názvy a popisy zboží/služeb musí být jednoznačné. Uvádějte vždy přesné rozměry, parametry, počty kusů v balení, charakteristiku služby atd. Dejte si pozor na uváděné barvy, ilustrační fotografie i jednotlivé popisky. Předejdete tak zklamání zákazníků a řešení reklamací.

3. Ceny zboží nebo služeb

U ceny zboží musí být zřejmé, zda v ní je/není započítáno DPH a ostatní poplatky.

4. Náklady na dodání

Mezi dostupné informace náleží i údaje o termínu a ceně dodání zásilky

5. Způsob platby, dodání nebo plnění

Vypíchněte všechny možné způsoby plateb, které máte pro zákazníky připravené. Ať si můžou vybrat svou nejoblíbenější. Mějte na paměti, že pokud na e-shopu uvádíte zboží balené v krabicích, tak ho zákazníkovi nesmíte zaslat v igelitovém obalu. Dopustili byste se porušení závazného plnění. Nezapomeňte uvést také informace o přepravovacích společnostech.

6. Poučení o právu na odstoupení

Podle nového Občanského zákoníku musíte zákazníka informovat o jeho právu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Pokud tak písemně nebo obdobně neučiníte, tato lhůta se prodlužuje na 3 měsíce. Ale i tehdy máte šanci. Jestliže informace o právu na odstoupení předáte zákazníkovi zpětně, dojde k ukončení tříměsíční lhůty a začne běžet lhůta čtrnáctidenní.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Své zákazníky máte povinnost informovat o tom, jak je to s náklady na komunikaci na dálku. Do obchodních podmínek můžete uvést, že si náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory hradí spotřebitel sám. Zní to banálně, pokud ale tyto informace nikde nezazní, toto opomenutí může být napadnutelné.

8. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

V obchodních podmínkách jasně definujte platnost cen. Týká se to stálých i speciálních nabídek.

9. Dostupnost obchodních podmínek

Na e-shopu musí být dostupné Obchodní podmínky v textové podobě. Dnes už nestačí pouze hypertextový odkaz. Návštěvníkům se musí opakovaně zobrazovat a musí mít možnost si je uchovat. Pokud neplánujete investovat do tvorby Obchodních podmínek na míru, můžete se inspirovat na stránkách APEKu.

10. Reklamační řád

Dle České obchodní inspekce je prodávající povinnen řádně informovat kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu vyřízení reklamace. E-shopy musí v reklamačním řádu uvést název/jméno a adresu, kde zákazníci mohou případné reklamace uplatnit.
 
V novém občanském zákoníku už “odpovědnost prodávajícího za vady” nenajdete, v jeho terminologii se totiž schovává pod termínem “práva z vadného plnění”.
 
U problematiky reklamací existuje vícero výkladů. Podle kontrolního úřadu ČOI zůstala zachována zákonná záruka 2 let. Jiné zdroje hovoří o zkrácené lhůtě 12 měsíců, kdy je během prvního půlroku prokazování, zda bylo zboží vadné už při převzetí, na straně obchodníka. Poté se dokazování přesouvá na stranu spotřebitele.
 
Díky nejasnému výkladu ohledně práv z vadného plnění, buďte při tvorbě reklamačního řádu obzvláště opatrní. Zmapujte si postoje spotřebitelských organizací nebo se poraďte s právníkem.

11. Pozor na citlivé údaje vašich zákazníků

Jelikož vám zákazníci nechávají v objednávkách citlivé osobní údaje, je nutné mít na e-shopu prohlášení o Ochraně osobních údajů. V tomto prohlášení musíte garantovat, že údaje nezbytné pro dodání zboží jsou důvěrné a budou použity pouze pro účely naplnění smlouvy a nebudou poskytovány dalším stranám.
 
Před zahájením své činnosti máte také povinnost registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Lehkovážný přístup k citlivým údajům ostatních lidí se může pěkně vymstít, hrozí za něj tvrdé postihy.

Věnujte pár chvil kontrole a úpravě důležitých údajů na svém e-shopu. Budete mít potom jistotu, že váš obchod frčí tak, jak zákon káže. Pokud si nejste těmito údaji jistí, určitě nás kontaktujte.

Buďte v obraze! Novinky do emailu zdarma.
Aktuality
O nás
Již 20 let
se věnujeme tvorbě webů a e-shopů.
O váš úspěch na
internetu se dnes stará
přes 12 specialistů.
Animato je
česká firma
rodinného
charakteru.
Pro sebe i své klienty
se snažíme vytvářet
příjemné a inspirativní
prostředí, ve kterém se dobře tvoří.
Mezi hlavní hodnoty,
kterými se řídíme, patří
odbornost, vstřícnost a spolehlivost.

Optimato - internetový marketing
Mapa Optimata
telefon603 579 377
animato