Wireframe
Pojem wireframe se v oblasti vývoje webů a aplikací používá pro označení náhledu nového řešení. Má podobu schematického obrázku a slouží jako zjednodušený model vybraných stránek budoucího webu. Jedná se o jakýsi architektonický návrh, pomocí nějž je definováno rozložení veškerých funkčních prvků na stránce. Toto „modelování webů“ probíhá ještě před samotným předáním webu do výroby.
 

K čemu wireframe slouží?

Wireframe slouží jako návod pro grafiky a vývojáře. Bývá využíván také při komunikaci se samotným zákazníkem. Veškeré změny a úpravy ze strany klienta tak bývají prováděny jednoduše v tomto modelu. Z toho důvodu je wireframe pokládán za důležitou součást vývojové fáze webu.
 
Wireframe bývá někdy označován také jako skica webu nebo drátěný model. Je totiž tvořen pouze pomocí textu a čar. Při vytváření wireframe se až na malé výjimky nepoužívají obrázky ani barvy.
Technologické centrum
Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové - Věkoše
www.optimato.cz
Tel: +420 495 077 271
Tel: +420 603 579 377
E-mail: info@optimato.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.