Cookies

Vše o používání tzv. cookies webovými stránkami používající systém Animato.

Co to jsou cookies

Cookie je malý kousek dat ukládaný webovou stránkou do prohlížeče v počítači návštěvníka. Je to technický prostředek, který může obsahovat jakoukoli poznámku či informaci, která má nějakou funkci. Díky cookies si např. e-shop zapamatuje jaké produkty máte přidané v košíku z minulé návštěvy, jaké nastavení webové stránky peferujete (aniž byste se přihlásili), anebo třeba údaje z neodeslaného formuláře objednávky obsahující vaši adresu, jméno, či e-mail.

Jedná se tedy o technický prostředek, který může obsahovat libovolnou informaci k libovolnému účelu, kterou webová stránka do cookie uložila. Může tedy obsahovat osobní údaje, a to jak v nechráněné (čitelné), tak v zašifrované podobě.

Legislativa

V současnosti je třeba počítat zejména s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který stanovuje povinnosti v souvislosti s cookies.

Účel použití cookies

Dle zákona lze cookies rozdělit do následujících skupin:

1. Nezbytné

Nezbytné cookies umožňují navigaci na webové stránce a využívání základních funkcí stránky. Bez těchto cookies webová stránka nemůže fungovat. Patří mezi ně např.:

 • informace o rychlosti načítání stránky

 • identifikace přihlášení

 • ID pro zajištění vysoké dostupnosti

 • souhlas s cookies, a preference skupin cookies

Tyto cookies neshromažďují údaje pro marketingové účely. Obvykle se neukládají na zařízení trvale či se mažou po zavření prohlížeče.

2. Výkonnostní

Slouží pro analýzu způsobu využívání webové stránky a zlepšování uživatelské zkušenosti. Typicky se jedná o zaznamenávání počtu návštěvníků, zjišťování zdroje návštěvy, a další měření v rámci webové analytiky.

Též se jedná např. o systémy:

 • Google Analytics

 • Smartsupp

 • Google Optimize

Tento typ cookies shromažďuje anonymní informace a nejsou používány k cílení reklamy.

3. Funkční

Slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů návštěvníka webové stránky. Typicky se jedná např. o:

 • Zvolená velikost písma, řazení produktů, apod.

 • Akceptace podmínek či výhrad

Funkční cookies zůstávají v prohlížeči typicky déle, a to až do jejich expirace či smazání.

4. Cílené a reklamní

Slouží k zobrazování cílených reklam na webové stránce i mimo ni. Typicky např.:

 • Google Adwords

 • Seznam Sklik

 • Facebook audience

Tento typ cookies může zaznamenávat podrobné informace o procházení webové stránky, stejně jako informace o identitě návštěvníka, a to za účelem zobrazení co nejrelevantnější reklamy pro konkrétního návštěvníka. Slouží také k vyhodnocení efektivity reklamy a tzv. remarketingu. Mohou také sloužit i k omezování frekvence zobrazení reklam.

Po zakázání těchto cookies dojde k zobrazování méně relevantních reklam.

Externí systémy a cookies třetích stran

Kontrola nad cookies třetích stran (tedy pocházejících od externích nástrojů) je stížena faktem, že vložením externího systému do webové stránky, může dojít k vložení dalších cookies samotným externím systémem. Kupříkladu vložením YouTube videa do webové stránky se automaticky přidají i cookies pro Google Analytics, a případně další marketingové nástroje - nad čímž webová stránka nemá žádnou efektivní kontrolu.

Zakázání cookies třetích stran v prohlížeči

Nastavení cookies pro časté prohlížeče:

Všechny moderní prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnout používání cookies třetích stran, a to buď plošně pro všechny webové stránky anebo selektivně pro konkrétní webovou stránku.

zavřít